SODELOVANJE RAZLIČNIH PARTNERJEV

Sodelovanje gospodarstva, izobraževalne ustanove in lokalne skupnosti daje projektu Lesni feniks element povezovanja.

PONOVNA
UPORABA LESA

Lesnim ostankom in odsluženemu lesu, ki bi sicer postali odpadek, dajemo novo življenje z ustvarjanjem izdelkov, ki bodo služili lokalni skupnosti.

OZAVEŠČANJE PREBIVALSTVA O PONOVNI UPORABI

Javnost bomo ozaveščali o pomenu ponovne uporabe materialov ter prikazali primere dobrih praks v predavanjih in filmih.

Kaj se dogaja

Aktualno

Kako poceni opremiti svoje stanovanje, ali vabljeni v center ponovne uporabe

V državah Evropske unije letno zavržemo več kot 2 milijardi ton odpadkov. V Sloveniji več kot 4 milijone ton. Vsak od nas zavrže na leto več kot 400 kg odpadkov, od tega je kar petina hrane in veliko stvari, ki so še uporabne. Količina odpadkov...

Read more
Povzetki serije predavanj o okoljskih temah
Povzetki serije predavanj o okoljskih temah

Projekt krožnega gospodarstva Lesni feniks, v sklopu katerega bo nastala urbana oprema iz odsluženega lesa, prebivalce Škofjeloškega ozavešča o okoljskih temah. V okviru projekta se je v novembru zvrstilo več različnih predavanj o okolju in...

Read more
Kako naprej do manj odpadkov?
Kako naprej do manj odpadkov?

Serijo predavanj o okoljskih temah je sklenil Jaka Kranjc iz Društva Ekologi brez meja. Rdeča nit njegovega predavanja so bili odpadki in predvsem, kako preprečiti njihovo nastajanje. Odpadki poslabšujejo podnebno krizoZadnje čase se vedno več...

Read more

Zavedamo se vrednosti lesa in pomena ponovne uporabe za naše okolje 

O PROJEKTU

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020)
Za vsebino je odgovorna zadruga Lokatur, z.o.o, so.p.