Idejne zasnove dijakov – četrti del

Idejne zasnove dijakov – četrti del

Pred nami je že četrti del izvirnih idej za klopi iz odsluženega lesa, ki so jih prispevali dijaki Šolskega centra Škofja Loka. Kako so sami doživeli ustvarjanje izdelkov ter celoten projekt? Preberite izjave Žana, Matevža, Andraža, Jerneja in Tadeja.

Idejna zasnova klopi – Žan Remic

Pri projektu smo oblikovali in izdelali svoje klopi. Izdelali smo jih iz smrekovine, saj so bile samo prototipi. Bile so različnih oblik in velikosti, z njimi se je pokazala naša bolj umetniška stran. Izdelke smo ustvarjali sami in se pri tem veliko naučili, razvili nove veščine in izboljšali stare. Profesorji so nam pomagali, če česa nismo razumeli, znali. Vesel sem tudi, da med delom ni prišlo do nobene poškodbe, saj smo se vsi držali pravil in delali z glavo.” Žan

Idejna zasnova klopi – Matevž Snedec

Ta projekt je bil prvi, pri katerem smo naredili zares svoj izdelek. Sam bi lahko svojo klopco izdelal bolje, naredil sem veliko opaznih napak, ker se si izbral težko izvedbo. Mislim, da je bilo tako tudi zato, ker nisem vedel, da bo treba klopco, ki smo jo risali, tudi zares narediti.” (Matevž)

Idejna zasnova klopi – Andraž Šoštarič

Projekt je bil zelo dobra izkušnja. V delavnici sem pridobil nove spretnosti, odkrival pa sem tudi svojo umetniško stran, zato mi je bil zlasti zanimiv začetek, ko smo risali klopce, manj zanimivo mi je bilo risanje vezi in moznikov, delo v delavnici pa mi je bilo spet všeč. ” (Andraž)

Idejna zasnova klopi – Jernej Tičar
Idejna zasnova klopi – Tadej Zupan

“Izdelava klopce mi je bila najboljši del projekta, saj rad delam v delavnici. Problem  je bil navdih, saj ga v Žireh, kjer smo si ogledali tudi podjetje M-Sora, nisem našel. Sicer pa pri izdelavi nisem imel nobenega problema oziroma težave. Ko so bile klopce narejene, smo jih v šolskem studiu poslikali. Projekt vsebuje tudi reciklažo lesa, kjer odslužen les ponovno uporabimo, če je to mogoče. ” (Tadej)