Šolsko dvorišče kot spodbuda za vsestranski razvoj otrok

Raziskovanje uporabnosti lesa je raziskovalce neodvisnega raziskovalnega instituta InnoRenew CoE iz Izole pripeljalo do novih odkritij o njegovem pozitivnem vplivu na čustven, vedenjski in intelektualni razvoj otrok. Na podlagi teh odkritij in glede na študije iz tujine ter izkušnje iz prakse na področju socialne pedagogike so razvili model tematske poti, sestavljene iz različnih lesenih igral, ki so jih predvideli za postavitev na šolskem dvorišču OŠ Livade Izola.

Projekt tematske poti za šolsko dvorišče poteka v okviru pogodbe o medsebojnem sodelovanju med Občino Izola in InnoRenew CoE, ki je bila osnova za včlanitev Občine Izola v Živi laboratorij InnoRenew. V pripravo projektne rešitve so vključeni strokovnjaki iz InnoRenew CoE z različnih področij – od arhitekture, gradbeništva, strojništva in lesarstva do tehnologije materialov in socialne pedagogike.

Plod njihovega interdisciplinarnega sodelovanja je bila inovativna rešitev nove tematske poti za šolsko dvorišče, ki skozi igro otrokom omogoča socialni, emocionalni, kognitivni in fizični razvoj. Gibanje na prostem in raziskovanje različnih vsebin, ki so jih predlagali, pri učencih povečujeta motivacijo, navdušenje in samozavest, zmanjšujeta težave z motnjami pozornosti, izboljšujeta motoriko in učne dosežke, omogočata socialni razvoj, povečujeta skrb in odgovornost za okolje ter omogočata medpredmetno povezovanje.

Tematska pot, ki so jo predlagali, med seboj povezuje vse do sedaj ločene dele šolskega dvorišča in je sestavljena pretežno iz lesenih delov (tlakovanje, klopi, igrala, plezala, grede, zelenjavni vrt, pergola, učilnice v naravi). »Učenci jo bodo lahko uporabljali v celoti, kot enoten poligon, ali le delno, kot vsebinsko in oblikovno dopolnitev posameznega dela dvorišča. Po drugi strani pa smo projekt zastavili tudi kot raziskovalni projekt, pri katerem bi lahko izvajali monitoring različnih lesenih in drugih gradbenih materialov, spremljali način uporabe določenih elementov ter mentorirali raziskovalne naloge z različnih področij trajnostnega razvoja okolja in prostora, ki bi jih učenci lahko izvajali,« pravi Eva Prelovšek Niemelä, arhitektka in raziskovalka v InnoRenew CoE.