Uporabimo slovenski les

SPIRIT Slovenija in Direktorat za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo že od leta 2013 izvajata vrsto aktivnosti za promocijo slovenskega lesa in lesenih izdelkov. Te potekajo tudi v letošnjem letu, z njimi pa si prizadevata krepiti splošno zavedanje o lesu, spodbujati uporabo lesa pri gradnji objektov, informirati javnost o prednostih lesene gradnje in rabe lesa v bivalnem okolju ter njegovem ekološkem pomenu in družbeni odgovornosti.

Slovenija je dežela, bogata z lesom, saj gozdovi pokrivajo skoraj 60 odstotkov njene površine, kar jo uvršča na tretje mesto med evropskimi državami. Lesna zaloga slovenskih gozdov je po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije 352 milijonov kubičnih metrov, zato predstavlja les naše veliko naravno bogastvo. Agencija in ministrstvo les v okviru promocijskih aktivnosti predstavljata kot ekološki in naravno obnovljiv material, ki skladišči CO2, ter si prizadevata spodbujati rast in razvoj ter konkurenčnost slovenske lesno predelovalne industrije.

Pod sloganom »Uporabimo slovenski les« izvajata različne aktivnosti za ozaveščanje slovenske javnosti o uporabi in prednostih lesa kot materiala: izobraževalne delavnice za ozaveščanje otrok in mladih, razstave izdelkov iz lesa, različne dogodke, podelitev nacionalnih nagrad, strokovna predavanja, organizacijo poslovnih sestankov, sodelovanje slovenskih podjetij na sejmih doma in v tujini, oblikovanje promocijskih materialov in filmov ter podpora in izobraževanje strokovne javnosti. 

Prizadevata si tudi za večje vključevanje industrijskega in trajnostno naravnanega oblikovanja v razvoj novih izdelkov za doseganje višje dodane vrednosti v sektorju predelave lesa, pa tudi za vključevanje kreativnih industrij v inovacijske in trženjske procese lesno predelovalnih podjetij.

Za ozaveščanje javnosti o prednostih in uporabi lesa sta agencija in ministrstvo letos pristopila k sodelovanju v oddaji Ambienti na RTV Slovenija. Cilj skupnega sodelovanja je promocija in predstavitev lesa kot vsestransko uporabnega, ekološkega in trajnostnega materiala. Prva oddaja je bila namenjena predvsem spodbujanju in predstavitvi trajnostne gradnje z lesom, druga prednostim življenja v lesenem interierju, ki je bolj zdravo in prijetno, tretja oddaja pa bo na sporedu jeseni. Obe sta skupno dosegli 650.000 gledalcev, ciljno občinstvo pa so bile mlade družine in posamezniki, ki si ustvarjajo ali opremljajo dom.

V ekološko zavednih in razvitih deželah je les že postal vodilen gradbeni material v trajnostni gradnji. Leseno okolje je obenem tudi zdravo bivalno okolje, saj je les toplotno izolativen in energetsko učinkovit, omogoča ugodno mikro klimo v prostoru, uravnava relativno zračno vlažnost, ne ustvarja škodljivih hlapov, ima prijeten vonj, znižuje srčni utrip ter s svojo neponovljivo strukturo ter unikatnim videzom uporabniku vedno znova omogoča dragocen stik z naravo. Zato bosta agencija in ministrstvo tudi v prihodnjih letih nadaljevala s sistematično in usmerjeno iniciativo za večjo porabo lesa ter krepila trg za lesne izdelke in storitve v Sloveniji in tujini, ter z različnimi promocijskimi aktivnostmi spodbujala rast in razvoj ter konkurenčnost slovenske lesno-predelovalne industrije.