V največji leseni stavbi v Sloveniji bo tudi raziskovalni institut zdravega bivanjskega okolja

Raziskovalni institut InnoRenew CoE, ki so ga začeli graditi v začetku letošnjega leta v Izoli, se bo raztezal na 8200 kvadratnih metrih, dela, ocenjena na 11 milijonov evrov, pa bosta izvedli slovenski podjetji VG5 in Marles Hiše Maribor.

Novi stavbi raziskovalnega instituta InnoRenew CoE. Foto: InnoRenew CoE

Objekt bo vseboval dve medsebojno povezani petetažni zgradbi s skupno 8.200 m² bruto površine. Konstrukcija bo hibridne osnove iz lesa, betona in jekla. Masivne lesene stene bodo izvedene iz križno lepljenih lesenih plošč, prvo, drugo in tretje nadstropje bodo v celoti lesena. Raziskovalci neodvisnega raziskovalnega instituta InnoRenew CoE bodo v novi zgradbi pridobili prostore za zaposlene in predstavitve, kabinete in deset laboratorijev.

Center odličnosti InnoRenew CoE za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja se ukvarja z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso. Pri tem se posebej posvečajo inovacijskemu in interdisciplinarnemu proučevanju lesa in njegove uporabe.

Zgradbi kot raziskovalni projekt

V institutu so povedali, da bosta novi zgradbi raziskovalni projekt sam po sebi, saj že med gradnjo in po njej na njih poteka oziroma bo potekal intenzivni monitoring, ki bo omogočal vpogled v način staranja lesa v stavbah in lažje načrtovanje lesene gradnje v prihodnosti.

Pogled na institut z zahodne strani. Foto: InnoRenew CoE

Že ob zasnovi sta stavbi zamišljeni kot sodobna trajnostna oziroma nizkoenergijska gradnja, vanju pa so vgrajene tudi ideje raziskovalcev instituta, ki do zdaj še niso bile preverjene ‘v živo’. Inovativnost takšnega projekta sta prepoznali tudi Evropska unija in slovenska država, ki sta ga podprli v okviru programa Obzorje 2020, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter s tem odprli pot do njegove uresničitve.

3000 hrastov bo izravnalo ogljični odtis

InnoRenew CoE bo v Izoli v sodelovanju z Občino Izola in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posadil 3000 avtohtonih hrastov. V svoji pričakovani 200 let dolgi življenjski dobi bodo ta drevesa odvzela 2647 ton ogljikovega dioksida in izravnala ogljični odtis nove stavbe InnoRenew CoE. Ves les, ki bo vgrajen v stavbo instituta, bo po izteku njene življenjske dobe mogoče predelati v nove izdelke in ponovno uporabiti.