Fundacija Vincencija Drakslerja: pri nas stari kosi pohištva ponovno zaživijo

V Zaposlitvenem centru Fundacije Vincencija Drakslerja na Pristavi pri Tržiču je tudi mizarska delavnica za obnovo in popravilo pohištva. Zbledeli in od časa načeti ali poškodovani kosi pohištva, med katerimi se marsikdaj najde tudi kakšen zanimiv, že kar muzejski primerek, tu pod skrbnimi rokami mojstra, ki jih očisti, obnovi poškodovane dele ali tudi doda kakšen manjkajoči del, dobijo novo staro podobo in življenje.

Ko se želite znebiti kosa pohištva, preden ga odložite na zbirni prostor za kosovne odpadke, tako morda raje pokličite Fundacijo Vincenca Drakslerja (tel: 04/255 12 18, info@omamljen.si) in jim ga podarite. Kose, pa tudi druge predmete, kot so denimo skodelice za čaj, lestence, krožnike in druge za vas neuporabne predmete lahko tudi pripeljete v njihov zbirni center Zarica v Kranju ali Zbirni center Komunale v Radovljici. Lahko pa kose tudi fotografirate in jim jih pošljete po elektronski pošti ter se dogovorite o prevzemu; večje kose prevzamejo tudi na vašem domu. Kot pravijo, je pomembno, da se večji pohištveni kos strokovno razstavi oziroma pripravi za prevoz, da ne pride do nepotrebnih dodatnih poškodb.

Obnovljene, popravljene ali pa samo dobro očiščene kose, kot denimo stare lestence, v Fundaciji nato prodajo po dostopni ceni v eni od svojih trgovin – v Kranju v trgovinah Kr’ Štacuna na Maistrovem trgu 12, Štacuni Rokodelc na Glavnem trgu 7, Štacuni Zarica na Savski loki 32, Štacuni Kr’Piskr na Glavnem trgu 17, Zbirnih centrih na Zarici in Komunali Radovljica centru, Štacuni Brvač na Savski cesti 28 v Radovljici ali pa kar na njihovi Pristavi pri Tržiču, Pristavška cesta 16. Ves zaslužek gre za delovanje Fundacije.

Pomagati ljudem v stiski

Zamisel o Fundaciji Vincenca Drakslerja je nastala, ko se je nekega dne leta 1999 Vincenc Draksler, rojeni Kranjčan, sicer pa poslovnež v Nemčiji, nato pa ‘upokojenec’ ob Bodenskem jezeru v Švici, oglasil pri takratnem kranjskem županu Mohorju Bogataju in mestni občini v dobrodelne namene ponudil svoje posestvo v Pristavi pri Tržiču. Njegova osnovna zamisel je bila, da se posestvo nameni pomoči mladim odvisnikom, ki bi se odločili, da se ponovno vrnejo v normalno življenje. Leta 2000 je bila nato ustanovljena Fundacija Vincenca Drakslerja – ustanova za zdravljenje in pomoč odvisnikom in njihovim svojcem.

Komuni za zdravljenje odvisnikov v Pristavi pa so nasprotovali sosedje, zato so v objektu začeli izvajati program reintegracije za bivše odvisnike, ki se po zdravljenju v komuni privajajo na vključitev v normalno življenje. Objekte na posestvu so z leti prenovili in prilagodili namenom njihove dejavnosti, pri tem pa so s sredstvi priskočili na pomoč Vincencij Draksler, Mestna občina Kranj, številni sponzorji in donatorji, Rotary klub Kranj in udeleženci zdaj že tradicionalnih županovih tekov. Pri prenovi in urejanju posestva so aktivno sodelovali in pomagali tudi uporabniki posestva, kar je izrednega pomena tako za vzdrževanje njihove delovne kondicije kot tudi zniževanja stroškov obnove.

Celostna pomoč pri vključevanju v socialno okolje

Obnovljen objekt so poimenovali Dom Vincenca Drakslerja in ga leta 2010 dali v upravljanje CSD Kranj, ki v njem izvaja program reintegracije. Tega, poleg Fundacije, sofinancirajo še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Kranj ter občine Radovljica, Jesenice, Tržič, Kranjska gora, Bled, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko.

Program reintegracije je namenjen celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja odvisnosti potrebujejo pomoč in podporo pri ponovnem vključevanju v socialno okolje, ter vzpostavljajo temelje za trajno abstinenco in stabilno življenjsko orientacijo. Program se deli na dva dela. Prvi, bivalni del reintegracije traja do dvanajst mesecev. Po zaključenem delu bivalnega dela sledi sklepni, izvenbivalni del obravnave. V programu uporabniki postopoma vzpostavijo pogoje za ponovno vključitev v socialno okolje in vse sfere socialnega življenja in si na ta način postavijo temelje za uspešno samostojno življenje.

Prvo socialno podjetje na Gorenjskem

Vincencij Draksler je v procesu razvoja Fundacije aktivno sodeloval in jo doregistriral kot socialno podjetje. Sčasoma so uredili tudi nove delavnice z opremo, v katerih so zaposlili osebe iz ranljivih družbenih skupin, kot so bivši odvisniki, invalidi, starejše težje zaposljive osebe. V delavnicah poleg obnove predmetov za ponovno rabo izdelujejo tudi nove izdelke, v glavnem iz lesa.

Od začetka izvajanja projekta socialnega podjetništva je Fundacija preprečila odlaganje na deponijo že več kot 250 ton različnega blaga iz zbirnih centrov ali direktno od fizičnih oseb, ki jih kontaktirajo.

Socialno podjetništvo se je v okviru Fundacije nenehno širilo in razvijalo. Nenehno iščejo nove rešitve, da bi ustvarili čim boljše pogoje za delo svojih zaposlenih, še posebej invalidom. Občasno imajo preko Uprave za probacijo na delu tudi osebe, ki namesto prestajanja zaporne kazni opravljajo družbeno koristno delo.

Vincencij Draksler je bil tudi pobudnik in sofinancer Medgeneracijskega centra v Kranju in Materinskega dom ter Zaposlitvenih centrov FVD Kranj in Pristava.

Vincencij Draksler

»Srečen sem, ko lahko pomagam ljudem!«

Vincencij Draksler, ki je preminil leta 2018, je v nekem intervjuju dejal: »Najbolj sem srečen, kadar lahko pomagam sočloveku v stiski, zlasti mladim!« Pojasnil je, da je svoj izrazit socialni čut pridobil že v otroštvu, ko je odraščal v dvanajstčlanski družini. Tudi časi kmalu po drugi svetovni vojni so bili nadvse težki in preživeli so lahko le z marljivim delom ter s pripravljenostjo pomagati sočloveku v stiski. Ko je na enem od svojih potovanj po Afriki videl, kako tam živi večina otrok, se mu je utrnila zamisel, da želi prispevati k reševanju težav tistih, ki so pomoči najbolj potrebni. Kmalu zatem je v svojem rodnem Kranju ustanovil fundacijo za odvisnike.