Lesena okna 4.0 (1)

Oznako 4.0 največkrat povezujemo s pojmom »industrija 4.0«. V njenem primeru gre za četrto industrijsko revolucijo, katere ključni poudarki so internet stvari, infrastruktura v oblaku in oblačne rešitve, velika količina podatkov, umetna inteligenca, algoritmi, veriženje podatkovnih blokov, obogatena resničnost, tovarne prihodnosti, … Lesena okna še niso bila »številčno« razvrščena kot industrijske revolucije, glede na njihov zgodovinski razvoj pa jih prav tako lahko uvrstimo v štiri okvirje, pri čemer se nahajamo na vstopu v njihovo četrto obdobje.

Okna že od samih začetkov služijo ključnemu namenu – prehodu svetlobe v notranjost prostorov. Zgodovina in razvoj lesenih oken sta v veliki meri povezana z razvojem ravnega stekla, ki to omogoča. Prvotno obdobje zgodovine lesenih oken (lesena okna 1.0) sega v čas pred 16. stoletjem, ko so bila okna nezastekljena in fiksna. Line so bile bodisi prazne ali pa prekrite s krpami, papirjem, lesom in celo ploščami iz roževine. Steklo je bilo izredno redko uporabljeno in rezervirano le za najpremožnejše, čeprav začetki proizvodnje stekla za okna segajo v leto 1226 v angleško mesto Sussex. Eno najstarejših nezastekljenih lesenih oken je mogoče najti v angleški vasici Boxford, njegovo starost pa ocenjujejo na več kot tisoč let.

Okna dobijo steklo

16. stoletje predstavlja prvo prelomnico v razvoju oken, saj so ta postajala vedno večja, velikost okna pa je postala statusni simbol lastnika. Zastekljena okna so bila še vedno redkost, a je njihova uporaba v tem času začela izrazito naraščati, lesena okna so bila vedno pogosteje zastekljena tudi v normalnih domovih (lesena okna 2.0.) To je pomembno vplivalo na uveljavitev oken s krili, ki so se odpirala z vzporednimi vertikalnimi ali horizontalnimi premiki.

Vse do 20. stoletja je bilo steklo ročno pihano, velika stekla pa so bila izredno draga. Slednje je bil ključni razlog, da so lesena okna do takrat vsebovala večje število manjših stekel. Leta 1903 pa je Michael Owens predstavil revolucionarno rešitev v obliki avtomatizirane strojne izdelave stekel. Tehnologija je omogočila izdelavo večjih dimenzij ravnega stekla za nižjo ceno, kar je ključno vplivalo na videz okna. Kljub temu da je tehnologija omogočala izdelavo stekla z jasnejšo in homogenejšo strukturo, pa so bila ta še daleč od popolnosti. Temu se je leta 1954 približal Sir Alastair Pilkington, ki je izumil plavajoči postopek izdelave ravnega stekla in mu rečemo tudi zrcalno steklo. V teh letih se je na trgu pojavilo tudi prvo dvoslojno izolacijsko steklo (lesena okna 3.0), katerega ideja sicer izvira že iz davnih 1860-ih.

Razvoj je napredoval z veliko hitrostjo, na trgu pa so v naslednjih desetletjih predstavili prvi nanosi na steklih (60. leta minulega stoletja), prvi nizkoemisijski nanosi za stekla (80. leta), elektrokromna stekla (90.), termokromna stekla (2000.) in tanki fotovoltaični filmi (2010.).

Postanejo pomemben estetski, varnostni in izolacijski element stavbe

Današnje stanje tehnike lesenih oken 3.0 ponuja visokoizolativna okna s troslojno (v redkih primerih 4-slojno) zasteklitvijo in najboljšimi Uw (toplotna prehodnost okna), pri čemer so v lesene okenske profile integrirani izolacijski materiali. Les, uporabljen v oknih, je večinoma smrekovina, borovina, macesnovina, hrastovina in določene tropske lesne vrste. Izolacijska stekla so polnjena z žlahtnimi plini (pretežno argon in kripton), zaslediti je mogoče vakuumska stekla, elektrokromna stekla in stekla s funkcijo zaslona na dotik. Moderno okovje omogoča motorizirano odpiranje oken ali drsnih sten, elementi pa so zaradi statičnih omejitev v veliki večini primerov visoki do treh metrov. Tako stekla kot okovje ter celoten sestav sodobnih oken omogočajo visoko stopnjo varnosti pred udarci in vlomom. Lesena okna so cenjena in predstavljajo v moderni gradnji pomemben estetski, varnostni in izolacijski element stavbe. Njihova namembnost je predvsem zagotavljanje varnosti, izolativnosti, prehoda svetlobe in zračenja.

Prihajajo pametna okna

Vstopamo v novo obdobje lesenih oken – »lesena okna 4.0«, katerih razvoj in integrirane tehnologije so tesno povezane s panogami industrije 4.0. Lesena okna ne bodo več zgolj pomemben del stavbnega ovoja, ampak aktivna pametna naprava, ki bo sposobna bistveno več kot so trenutno sposobna najsodobnejša lesena okna. Vključeni bodo drugačni materiali, njihove lastnosti se bodo izboljšale, uporabljene tehnologije pa bodo omogočile, da bo leseno okno proizvod, povezan v internet stvari.