Lesni sekanci pomagajo v kmetijstvu: izboljšujejo kakovost zemlje in vode

Lesni sekanci pomagajo v kmetijstvu: izboljšujejo kakovost zemlje in vode

Lesna biomasa v obliki sekancev in biooglja je obnovljiv material, ki ga že uporabljamo pri izboljševanju drenaže in lastnosti prsti. Tako lesni sekanci kot biooglje opravljajo različne funkcije, povezane s kakovostjo zemlje, zmanjšanjem škodljivih snovi in drenažo.

Presežek hranil, predvsem dušika in fosforja, pomembno prispeva k onesnaževanju vod in degradaciji kakovosti vode v površinskih vodah po vsem svetu. Zimsko krmljenje živine v zaprtih obratih je glavni vir odtekanja hranil in sedimentov v površinske vode. Potrebni so trajnostni in cenovno dostopni pristopi, ki učinkovito nadzorujejo hranila v gnoju v obdobju zimskega hranjenja, hkrati zagotavljajo zdravo in udobno okolje za živali, ob tem pa zmanjšujejo obremenjevanje okolja z odpadki iz gnoja.

Za ublažitev teh težav pri majhnih kmetovalcih uporabljamo površine z visoko vsebnostjo lesnih sekancev (PVVS). Uporaba takih površin preprečuje poškodbe pašnikov, zmanjšuje količino umazane vode, omejuje onesnaževanje površinskih vod s hranili in sedimenti ter povečuje udobje živali. Vzpostavitev običajno vključuje plitek izkop, napolnjen s plastjo kamenega agregata, ki vsebuje mrežo perforiranih drenažnih cevi, pokritih z debelo plastjo sekancev. S hranili obremenjena voda se absorbira v sekance ali pronica globlje in vstopi v kanalizacijo, kjer je preusmerjena proti obdelavi ali zajetju.

Dosedanje raziskave so pokazale, da so značilnosti vode ključ do najboljšega obnašanja PVVS. Poleg tega so naše raziskave pokazale, da imajo toplotno modificirani sekanci za PVVS zmožnost, da izboljšajo kakovost vode.

Zanimanje za sekance oziroma PVVS se v severovzhodni regiji Združenih držav Amerike povečuje, saj kaže številne pozitivne učinke na okolje. V Sloveniji to področje še ni raziskano, ima pa velik potencial za izboljšanje kmetovanja in razvoj podeželja. Cilj projekta je povečati rabo sekancev in raziskati nove razrede toplotno modificiranih sekancev, ki lahko izboljšajo kmetovanje v Sloveniji in v Združenih državah Amerike. Projekt bo pomagal pri razvoju podeželja z zagotavljanjem znanja o stroškovno ugodnih rešitvah za ravnanje z gnojili za velike in male družinske kmetije v Sloveniji. S promocijo PVVS v Sloveniji bo nastal trg stranskih proizvodov žagarskih obratov, kar bo doprineslo tudi k nastanku nove vrednostne verige uporabe sekancev za izboljšanje kakovosti vode.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

V neodvisnem raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE iz Izole se ukvarjajo z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso. Pri tem se posebej posvečajo inovacijskemu in interdisciplinarnemu proučevanju lesa in njegove uporabe.

InnoRenew CoE bo v raziskovalnem projektu Tehnologija lesnih sekancev na področju živinoreje z visoko rabo za izboljšanje kakovosti vode, ki traja od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 z vrednotenjem obstoječih PVVS v Združenih državah Amerike določil potrebne lastnosti lesnih sekancev za uporabo v živinoreji. Poleg tega bo InnoRenew CoE zagotavljal znanje glede uporabe termo-kemično modificiranih lesnih sekancev in njihovega potenciala za uporabo v PVVS. Raziskovalci InnoRenew CoE bodo pomagali tudi pri promociji tehnologije PVVS v Sloveniji s predstavitvijo tehnologije potencialnim končnim uporabnikom in žagarskim obratom.