Potujoča razstava Bivanje z lesom do srede decembra v Novem mestu

Potujoča razstava Bivanje z lesom do srede decembra v Novem mestu

V atriju knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu so 11. novembra 2021 odprli potujočo razstavo Bivanje z lesom, ki z gostovanji po vsej Sloveniji širi zavest o prednostih bivanja z lesom, kakovostni leseni gradnji in dizajnu iz lesa. Razstava bo v prostorih knjižnice na ogled vse do 15. decembra letos, potem pa se predvidoma seli v Planico. Pri razstavi partnersko sodelujeta tudi SPIRIT Slovenija in Direktorat za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Razstava zajema najbolj reprezentančne objekte in projekte slovenskih ponudnikov, ki načrtno in uspešno soustvarjajo višjo bivanjsko kulturo. Kot pravita njena avtorja, Liljana Vogrinec in Dušan Waldhütter iz podjetja SLOWOODLIFE, d. o. o., razstava že več let spodbuja pozitivni odnos do lesa in popularizira kulturo gradnje in rabe lesa, hkrati pa kakovostnim proizvajalcem, arhitektom, ponudnikom, oblikovalcem in projektantom omogoča, da predstavijo svoje reference širši javnosti. Razstava predstavlja izbor kakovostnih lesenih izdelkov in objektov v različnih geografskih in ekonomskih okoljih. Poleg arhitekturne in vsebinske zasnove stanovanjskih, javnih, poslovnih in turističnih objektov namenja prostor in dialog tudi dizajnerski leseni opremi prostorov, pohištvu in projektom v lesu.

Razstava sovpada z aktivnostmi za promocijo uporabe slovenskega lesa in lesenih izdelkov tako doma kot v tujini, ki jih že vse od leta 2013 skupaj z Direktoratom za lesarstvo izvaja SPIRIT Slovenija. »Naša država je bogata z gozdovi in obilo kakovostnega lesa, ki nudi široko možnost uporabe in oblikovanja. Les je material, iz katerega se da narediti skorajda vse, tudi izjemno visoki in kompleksni objekti, kot je slovenski paviljon na svetovni razstavi v Dubaju,« je poudaril dr. Tomaž Kostanjevec, direktor javne agencije SPIRIT Slovenija.

Privlačno zasnovana zunanjost paviljona ponazarja slovenski gozd, kot sito oblikovana streha objekta, ki je v celoti narejena iz slovenskega lesa, pa predstavlja inovativnost slovenskega gospodarstva. Spomnil je, da na agenciji v zadnjem času vse več pozornosti namenjajo tudi sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi institucijami, saj želijo mlade navdušiti nad lesom in jim prikazati pestrost poklicev v lesarstvu.

»Les kot ekološko prijazna surovina z izjemno širokim naborom lastnosti in uporabnosti predstavlja vrhunski material za industrijsko predelavo. Zaradi estetskih, strukturnih in okoljskih značilnosti je les eden najpomembnejših materialov, ki omogoča gradnjo stanovanjskih, javnih in gospodarskih objektov pa tudi izdelavo pohištva in modernih oblikovnih izvedb dizajna za sodobnega uporabnika,« je v nadaljevanju dejal Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Poskrbimo, da se bo naš les predelal v domačih delavnicah in proizvodnih obratih ter skupaj ustvarimo zeleno prihodnost, je pozval. Izrazil je prepričanje, da bo k nadaljnji rasti lesne industrije nedvomno prispevala tudi pravkar spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju.

V nadaljevanju je udeležence odprtja nagovoril tudi novomeški župan, mag. Gregor Macedoni, ki je izpostavil, da je tudi več kot polovica njihove občine prekrite z gozdovi ter da bo le s skupnimi prizadevanji in sodelovanjem različnih akterjev na državni, regionalni in lokalni ravni slovenski lesnopredelovalni industriji moč vrniti njen nekdanji ugled in veljavo.

S partnersko podporo razstavi Bivanje z lesom in podobnim dogodkom SPIRIT Slovenija in Direktorat za lesarstvo širita primere dobrih praks uporabe lesa ter izobražujeta javnost o vrednotah dobro oblikovanega in grajenega prostora.