Partnerji

Vodilni partner – LOKATUR

Lokatur z. o. o., s.o. je škofjeloška zadruga z omejeno odgovornostjo in socialno podjetje, ki se ukvarja s turizmom. V projektu Lesni feniks je partner odgovoren za izvedbo izmenjave dobrih praks na področju ponovne uporabe surovin. Kot vodilni partner v projektu skrbi tudi za koordinacijo projektnih aktivnosti in postavitev spletne strani.

Partner –  M SORA

M SORA, trgovina in proizvodnja d.d., je proizvajalec tehnološko naprednih oken in druge lesene opreme iz Žirov.

V sodelovanju s Šolskim centrom Škofja Loka bo partner izvedel raziskavo posebnosti razvoja izdelkov iz odsluženega lesa s predlogi za razširitev učnega procesa, ki ga srednja lesarska šola uporablja za izobraževanje bodočih lesarjev. Skupaj z dijaki bodo izdelali načrt urbane opreme iz odsluženega lesa, za dijake pa pripravili in izvedli tudi predavanja. V projektu bodo skrbeli za obveščanje javnosti.

www.m-sora.si

Partner – OBČINA ŽIRI

Občina Žiri je ena manjših občin v Sloveniji na stičišču Gorenjske, Notranjske in Primorske. V projektu Lesni feniks bodo na Občini za namene osveščanja izdelali promocijski video, skrbeli pa bodo tudi za informiranje prek družbenih medijev ter preko lokalnih in nacionalnih medijev.

www.ziri.si

O projektu na www.ziri.si

Partner – RAZVOJNA AGENCIJA SORA

Razvojna agencija Sora je poslovno-podporni steber za območje občin Škofja Loka, Žiri, Železniki in Gorenja vas-Poljane.
Na celotnem območju LAS loškega pogorja bo partner v sklopu projekta izvedel sklop predavanj in filmskih projekcij na temo zmanjševanja količine in preprečevanja nastajanja odpadkov za občane (les, plastika, hrana, tekstil). Ob začetku projekta bo izvedel novinarsko konferenco, sodeloval pa tudi pri nekaterih drugih aktivnostih v projektu.

www.ra-sora.si

O projektu na www.ra-sora.si

Partner – ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA

Strokovno in poklicno izobraževanje ima v Škofji Loki dolgo tradicijo, od leta 2009 pa so se različne ustanove povezale v Šolski center. Ena izmed njih je Srednja lesarska šola. Njeni dijaki bodo v projektu Lesni feniks z M Soro sodelovali pri raziskavi posebnosti razvoja izdelkov iz odsluženega lesa in inovativnih možnosti oblikovanja in izdelave izdelkov iz odsluženega lesa.

www.scsl.si

O projektu na www.scsl.si

Glavni namen projekta Lesni feniks je ponovna uporaba lesnih ostankov in odsluženega lesa!

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020)
Za vsebino je odgovorna zadruga Lokatur, z.o.o, so.p.