LOKATUR

Vodilni partner

Lokatur z. o. o.,s.o. je škofjeloška zadruga z omejeno odgovornostjo in socialno podjetje, ki se ukvarja s turizmom. V projektu Lesni feniks je partner odgovoren za izvedbo izmenjave dobrih praks na področju ponovne uporabe surovin. Kot vodilni partner v projektu skrbi tudi za koordinacijo projektnih aktivnosti in postavitev spletne strani.